Péče o nemocné dítě

   V případě nemoci Vašeho dítěte se k vyšetření dostavte v časech dle ordinačních hodin, v době ordinace pro nemocné, N. Můžete také využít možnosti se předem telefonicky objednat na konkrétní hodinu.

   Bude-li třeba kontrolního vyšetření v nemoci, domluvíme si s Vámi termín kontroly přímo v ordinaci. V ordinačních hodinách označeno K.

   V naší ordinaci Vám nabízíme možnost diagnostických rychlotestů (tyto služby nejsou vždy hrazeny zdravotními pojišťovnami):

CRP - test: slouží mimo jiné k průkazu bakteriálního zánětu v tělě a tím k usnadnění rozhodování o nutnosti zahájení antibiotické terapie.

Streptest A - test k průkazu přítomnosti Streptokoka typu A ve výtěru z krku, pomůže nám k případnému cílenému zahájení antibiotické léčby.

Bilirubin - transkutánní měření hladiny bilirubinu u novorozenců, neinvazivní nebolestivé vyšetření ke zjištění intenzity novorozenecké žloutenky.

vyšetření z kapky krve z prstu: glykémie (cukr v krvi), cholesterol, hemoglobin (červené krevní barvivo) - jedná se o orientační vyšetření, které je možno s výhodou (obzvlášť pokud jde o vyšetření hemoglobinu u kojenců) použít ke zvážení nutnosti následného žilního odběru.

vyšetření moče rozšířenou chemickou metodou k průkazu močové infekce.

Tyto testy můžeme na vyžádání provést i u neregistrovaných klientů (rodiče, apod.), po domluvě s lékařkou.

 

Prevence

Poskytujeme péči dětem a adolescentům od narození do 19-ti let věku. Pro preventivní prohlídky, očkování, konzultace a podobné služby, je nutné se předem telefonicky objednat, dle ordinačních hodin, označeno P.

Náplň a četnost preventivních prohlídek je dána vyhláškou: prohlídka při převzetí novorozence do péče, prohlídka ve 14-ti dnech, v 6-ti týdnech, ve 3, 4, 6, 8 a 10 měsících, roční prohlídka, 18-ti měsíční prohlídka, tříletá prohlídka a dále pak prohlídky pravidelně po dvou letech, v lichých rocích (tj. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 let) a výstupní 19-ti letá prohlídka.

Co s sebou?

Očkovací a zdravotní průkaz, vzorek ranní moče (od 18-ti měsíční prohlídky dále), doprovod rodiče (do 15-ti let je doprovod rodiče či pověřené osoby nutný, viz formuláře ke stažení; k dalším prohlídkám může přijít dospívající sám, pokud rodiče souhlasí, viz formuláře ke stažení), event. zprávy z vyšetření a konzultací od specialistů, které jste v průběhu roku zapomněli předat do zdravotní dokumentace :-)

Co očekávat?

Pohovor se zaměřením na rodinnou a osobní anamnézu dítěte, vlastní vyšetření dítěte: vyšetření zraku, sluchu, event. barvocitu, měření výšky či délky, váhy, obvodu hlavy, tlaku krve, tepové frekvence, celkové vyšetření dítěte lékařem, vyšetření vzorku moče. Součástí některých preventivních prohlídek jsou i očkování.

 

Očkování

Pravidelné ("povinné")

Dle vyhlášky: v kojeneckém a batolecím věku: Infanrix-Hexa (od ukončeného 2. měsíce věku, kombinovaná vakcína: tetanus, černý kašel, záškrt, virová žloutenka typu B, dětská přenosná obrna, infekce Hemofilem typu B) a Priorix (od 15. měsíce věku, kombinovaná vakcína proti příušnicím, spalničkám, zarděnkám). V pěti letech věku: Adacel (tetanus, černý kašel, záškrt) a druhá dávka Priorix. V deseti letech věku: Boostrix-polio (tetanus, černý kašel, záškrt, dětská přenosná obrna).

Nepovinné, s příspěvkem zdravotní pojišťovny

Při splnění zákonných podmínek: očkování proti pneumokokovým nákazám (Synflorix či Prevenar 13), očkování proti rakovině děložního čípku (Cervarix, Gardasil nebo Gardasil 9).

Nepovinné, hrazené pacientem

Dle volby rodičů či dítěte: proti rotavirovým nákazám, chřipce, žloutence typu A, meningokokovým nákazám, klíšťové encefalitidě, neštovicím, apod. Tato očkování nejsou hrazená ze zdravotního pojištění, ale některé zdravotní pojišťovny na něj přispívají.

 

Co po očkování? 

Po každém očkování se zdržujte po dobu 20 minut v čekárně či blízkosti ordinace.

Po každém očkování doporučujeme vyvarovat se po dobu 24 hodin zvýšené tělesné námahy (školní TV, sportovní oddíly, plavání kojenců, apod.), slunění a požívání alkoholických nápojů. Součástí běžné reakce po očkování může být vždy mírná citlivost až bolestivost v místě vpichu, event. lehké zarudnutí a mírný otok, zvýšená teplota (do 38,5 st.C není třeba používat antipyretika, jen pokud Vaše dítě již dříve prodělalo křeče při horečce, podejte antipyretika ihned po vzestupu teploty, spolu s lékem proti křečím, viz také sekce Užitečné rady), často zhoršený spánek, větší plačtivost, zkrátka nepohoda dítěte. Poraďte se s námi, pokud se dostaví jakákoliv neočekávaná reakce. Všechny potíže se dostavují do 24 hodin po vykonaném očkování a měly by vymizet do 48 hodin. (Výjimkou je očkování Priorixem, kde se reakce po něm objevuje až mezi 7. a 10. dnem.)

Kdy je možné očkovat?

Je-li dítě zdravé a souhlasí-li s tímto rodiče i lékařka, nejsou-li překážky ve smyslu kontraindikací dle příbalových letáků vakcín, apod. V případě nejistoty, zda s dítětem máte k plánovanému očkování dorazit, prosím, volejte.

Kdy očkování odložíme?

Není-li dítě zdravé a/nebo mělo v posledních dnech zvýšenou teplotu. Pokud se vyskytnou nějaké jiné závažné důvody k odložení očkování. Situaci vždy posoudí lékař.

 

Užitečné odkazy:

 www.ockovanideti.cz

 http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/PRAVIDELNE.htm

www.ockovacicentrum.cz

www.centrumcestovnimediciny.cz

www.ockovanipraha.cz

 

 

Další služby:

nastřelování náušnic: provádíme nastřelení náušnic (i neregistrovaným klientům). Nastřelují se sterilní titanové náušnice dodané výrobcem, které je doporučeno ponechat v místě vpichu po dobu 6 týdnů. Poté je můžete vyměnit za Vámi vybrané náušničky.

nadstandardní očkování neregistrovaných klientů - po dohodě s lékařkou