Sportovní prohlídky

Upozorňuji všechny zájemce o vystavení nejrůznějších potvrzení pro sportovní kluby, že dle Vyhl. č. 391/2013Sb. je registrující praktický lékař pro děti a dorost kompetentní vystavit posudek k vykonávání organizovaných a výkonnostních sportů, ale ne pro sporty vrcholové. K vystavení posudku je nutné provést prohlídku sportovce. Vyhláška přesně stanovuje náplň takovéto prohlídky, lékař je povinen nařízení dodržet a rodiče i trenéři pak požadavek lékaře, resp. zákonodárce respektovat. Bez splnění všech nám uložených povinností nemůžeme posudek potvrdit. (Upozorňuji na přílohu č.1 této vyhlášky, která definuje zdravotně náročné sportovní disciplíny, které mají specifické požadavky na sportovní prohlídku.) Nevyžadujte vystavení formulářů na počkání, není to z kapacitních důvodů možné. Děkujeme za pochopení. Postup je následující:

1. V naší ordinaci (nebo u trenéra, některé kluby to již umožňují) vyzvednete formulář k objasnění, o jaký druh sportu se jedná a jaká prohlídka je od lékaře požadována.

2. V naší ordinaci vyzvednete a vyplníte dotazník pro sportovce k odhalení rizik náhlé srdeční smrti.

3. V případě, že se jedná o výkonnostní sport, sami si zajistíte provedení EKG s popisem křivky (tedy bez doporučení lékaře) a následně se objednáte k prohlídce do naší ordinace (ekg není nutné k prohlídce pro organizovaný sport).

4. Ke sportovní prohlídce (vždy po domluvě se sestrou) s sebou tedy přinesete vyplněný formulář s požadavkem prohlídky, dotazník, EKG + popis, je-li nutné, dále vzorek ranní moče. Dítě do 15-ti let věku musí doprovázet dospělá osoba (jako je tomu i v případě nemoci).

Jak EKG, tak sportovní prohlídka je placená požadujícím, tedy rodičem, není hrazená ze zdravotního pojištění (stejně je tomu i v případě vyšetření sportovním lékařem). Sportovní prohlídku pro vrcholový sport provádí pouze lékař sportovní, který ale může provádět prohlídku pro všechny druhy sportů, obvykle k tomu vyžaduje výpis ze zdravotní dokumentace od registrujícího pediatra. Požadovaný posudek nesmí vystavit jiný než registrující nebo sportovní lékař.

Souhlasy se zdravotními službami

V dubnu 2013 byl novelizován nový zákon o zdravotních službách z r.2012. Souhlas/nesouhlas rodičů s různými zdravotními úkony postačuje, až na výjimky, již jen od jednoho zákonného zástupce. Níže uvedené formuláře nám poslouží k usnadnění administrativy na středisku. Formuláře si doma předem můžete stáhnout, vyplnit a přinést s sebou do ordinace. Jedná se o klasický souhlas s nepovinným očkováním (např. při očkování proti pneumokokům, proti HPV infekci - rakovině děložního čípku, proti klíšťové encefalitidě, rotavirům, apod.) a nesouhlas s povinným očkováním. Dále pokud se jeden z rodičů často pohybuje v zahraničí, či zkrátka jen z praktického hlediska, můžete si jako zákonní zástupci poskytnout plnou moc na sebe navzájem k vyřizování všech záležitostí. Pokud potřebujete, aby Vaše dítě doprovodila na středisko k vyšetření Vaše babička či jiná osoba, použijte formulář pro určení osoby oprávněné. Pokud souhlasíte s tím, aby Vaše nezletilé dítě, starší patnácti let věku, docházelo k vyšetření k nám bez Vašeho doprovodu, použijte, prosím, formulář č. 5. (Upozorňujeme, že dítě do patnácti let věku můžeme v ordinaci ošetřit či vyšetřit bez doprovodu rodiče či určené osoby pouze v případě naléhavého akutního stavu.)

Formulář k vyřízení žádosti o řidičský průkaz

Pokud budete žádat o lékařskou prohlídku k získání řidičského průkazu, prosím, vyplňte si doma prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti a přineste jej s sebou do ordinace.

Formuláře ke stažení

  1. Souhlas s poskytnutím zdravotní péče - nepovinným očkováním Formát MS Word .docx Formát Adobe .pdf
  2. Nesouhlas s poskytnutím zdravotní péče - očkováním Formát MS Word .docx Formát Adobe .pdf
  3. Plná moc pro druhého zákonného zástupce Formát MS Word .docx Formát Adobe .pdf
  4. Určení osoby oprávněné Formát MS Word .docx Formát Adobe .pdf
  5. Souhlas zákonného zástupce s ošetřením dítěte staršího 15 let Formát MS Word .docx Formát Adobe .pdf
  6. Prohlášení k žádosti o ŘP Formát MS Word .doc Formát Adobe .pdf
  7. Žádost o provedení prohlídky pro sport Formát MS Word .doc Formát Adobe .pdf
  8. Dotazník pro riziko náhlého úmrtí pro sportovce Formát Adobe .pdf

Odkazy na příbalové letáky očkovacích látek

http://www.ockovacicentrum.cz/cz/vakciny

http://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/PRAVIDELNE.htm

http://www.vakciny.net/doporucene_ockovani/DOPORUCENE.html